Czerwiec 2015

Wybór
12 czerwca – 27 czerwca 2015, Galeria CKiS Wieża Ciśnien, Konin

autorzy: Cezary Bednarczyk, Jolanda Jeklin, Karolina Lipińska, Paula Malewska, Katarzyna Muzolf, Alina Sadecka, Iza Sak, Nina Stefaniak, Katarzyna Skorupska, Daria Tomczak, Aleksandra Wojnowska_zapraszają na wystawę studentów Instytutu Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny UZ w Zielonej Górze .

Malarstwo to sztuka swobodnie dryfujących wysp, jak to nazwał Jerzy Ludwiński, to wyraz osobistych wypowiedzi, to budowanie osobowości artystycznej z podstawowych doświadczeń warsztatowych, w tym wypadku z malarstwa, przechodzących w poszukiwanie własnych środków wyrazu. Wystawa Wybór, to idea która powstała w trakcie pracy ze studentami w Pracowni Malarstwa 207 ISW w Zielonej Górze. Początkowo pomysł dotyczył prezentacji wyłącznie prac powstałych w pracowni, następnie ewoluował i poszerzył się o ideę zaproszenia studentów z innych pracowni… ze spontanicznej inicjatywy powstał zestaw prac, kolekcja różnorodnych form wypowiedzi, różnych sposobów postrzegania świata.

foto: Helena Kardasz, Marek Lalko