projekty kuratorskie / curator

2012
Eat, sleep, paint, video films, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra
Dowód rzeczowy, Galeria Uniwersytecka Rektorat, Zielona Góra
-katalog

2009
Kolekcja I, Galeria Baszta, Zbąszyń
Co za nami i przed nami…, wystawa studentów i absolwentów
Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej, WA UZ, Galeria WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze
-katalog

2003
Sztuka beze mnie nie ma sensu oraz sesji w ramach tematu Komitetu Badań Naukowych pt.; Kryteria definiowania malarstwa współczesnego.
-katalog

2002
redaktor naukowy oraz graficzny Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris
w Zielonej Górze

2001
zorganizowanie wystawy studentów Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, Galeria Wieża Ciśnień, BWA, Konin
-katalog