bio

Dyplom w zakresie malarstwa w 1994 w PWSSP (obecnie UAP) Poznań. W latach 1990-91 wolny słuchacz w École Nationale Superieure Des Beaux Arts, Paryż. Pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny, UZ w Zielonej Górze, od roku 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego gdzie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa. W latach 2003-2008 prowadziła Galerię Stara Winiarnia w Zielonej Górze. Kuratorka projektów artystycznych oraz wystaw studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Od rok 2015 współtworzy Miejsce Aktywności Twórczej Kosobudki 3. Miejsce działań artystycznych i projektów rozwojowych. 

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i wideo.
Jest autorem około 50 wystaw indywidualnych i brała udział w około 100 wystawach zbiorowych.
Ważniejsze wystawy indywidualne; Galeria BWA, Gorzów Wlkp., Galeria BWA, Sandomierz; Galeria MM, Chorzów; Galeria Napiórkowska, Warszawa; Galeria BWA, Legnica; Galeria BWA, Kalisz; Galeria Nowy Wiek, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; Galeria Wieża Ciśnień, Konin; Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Galeria 261, ASP Łódź; Galeria Wozownia, Toruń; Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk; Muzeum ASP, Wrocław; Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, Gorzów Wlkp.

eng

The artist graduated in Painting from the State Higher School of Visual Arts (currently University of Arts) in Poznań in 1994. In 1990-91 she was an auditing student at the École Nationale Superieure Des Beaux Arts in Paris. Associate Professor at the Institute of Visual Arts, Faculty of Arts, University of Zielona Góra, where since 2010 she has been the head of a diploma-awarding painting studio. In 2003-2008, Gryska ran Stara Winiarnia Gallery in Zielona Góra. Curator of national exhibitions, including The Collection of Stara Winiarnia shown at the Arsenał Gallery in Poznań, BWA Gallery in Gorzów Wielkopolski, and Wieża Ciśnień Gallery in Konin, Eat, Sleep, Paint, Video Films at the Nowy Wiek Gallery, Museum of Ziemia Lubuska in Zielona Góra; also curator of numerous exhibitions of works of students and graduates of art schools.

Now Gryska tutors future artists as the head of her diploma-awarding studio of painting. Her areas of creative interest and exploration encompass painting, drawing and video.
Gryska is the author of some 50 individual shows and took part in around 100 collective exhibitions.
Major solo exhibitions: BWA Gallery, Gorzów Wielkopolski, BWA Gallery, Sandomierz; MM Gallery, Chorzów; Napiórkowska Gallery, Warsaw; BWA Gallery, Legnica; BWA Gallery, Kalisz; Nowy Wiek Gallery, Museum of Ziemia Lubuska, Zielona Góra; Wieża Ciśnień Gallery, Konin; BWA Bielska Gallery, Bielsko-Biała; 261 Gallery, Academy of Fine Arts in Łódź; Wozownia Gallery, Toruń; Baltic Gallery of Art , Słupsk; Museum of the Academy of Fine Arts, Wrocław; Jan Dekert Lubuskie Museum, Gorzów Wielkopolski.