Listopad 2015

Interpretacja – układ zamknięty, układ otwarty
14 listopada – 9 grudnia 2015, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl,
kuratorzy; prof. Andrzej Gieraga prof. Małgorzata Dobrzyniecka Kojder
Kuratorzy wystawy mają zaszczyt zaprosić do kolejnego projektu wystawienniczego pod tytułem „Interpretacja – układ zamknięty, układ otwarty”. Warunkiem udziału w wystawie jest zaprezentowanie dwóch prac małego formatu (30 x 30 cm), tak jak w poprzednich projektach (Symetria i asymetria”, „Geometria i metafora”, „Konstrukcja i dekonstrukcja”), który to format okazał się atutem w pokazach zbiorowych. Artysta przyjmujący nasze zaproszenie ma swobodę wykładni swojej sztuki w zminiaturyzowanej formie w myśl słów Władysława Tatarkiewicza „Sztuka to odtwarzanie rzeczy, bądź konstruowanie form, bądź wyrażanie przeżyć, jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania, jest zdolny zachwycić, bądź wzruszyć, bądź wstrząsnąć”. Mamy nadzieję, że powyższy cytat daje szeroki wachlarz wypowiedzi.
Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyśl