Kwiecień 2016

Cudze kolekcje
8 kwietnia – 16 kwietnia 2016, Galeria Wieża Ciśnień, Konin

CUDZE KOLEKCJE to wystawa będą wynikiem współpracy kuratorów z dwóch rożnych obszarów sztuki, muzyki i plastyki. To próba poszukania i uzupełniania się tych działań. Jako że, celem RESTYTUCJI jest przedstawienie dokonań wykonawców rezygnujących z dosłowności przekazów, celem wystawy byłoby uzupełnienie o kontekst wizualny prezentacji, wobec elektroakustycznych instrumentów elektronicznych, akustycznych dźwięków oraz dźwięków znalezionych. Zaprosiłam do wystawy absolwentów trzech rożnych uczelni artystycznych, by sprowokować ich do działania w kontekście swobodnej muzycznej improwizacji.
kuratorka: Magdalena Gryska

W wystawie biorą udział artyści:
Konrad Juściński Uniwersytet Artystyczny, Poznań
Dawid Marszewski Uniwersytet Artystyczny, Poznań
Agata Polny Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń
Katarzyna Rumińska Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń
Cezary Bednarczyk Instytut Sztuk Wizualnych, UZ, Zielona Góra
Marta Meuss Instytut Sztuk Wizualnych, UZ, Zielona Góra
Małgorzata Dobrucka Instytut Sztuk Wizualnych, UZ, Zielona Góra
Iza Sak Instytut Sztuk Wizualnych UZ, Zielona Góra

RESTYTUCJE to czwarta odsłonę spotkań z artystami i dźwiękiem. Dwa wieczory wypełnione atmosferą twórczego obcowania z muzyką poszukującą i wykonawcami, których działania są zazwyczaj trudne do jednoznacznej kategoryzacji. Niecodzienne instrumentarium, elektroniczne eksperymenty dźwiękowe, swobodną improwizację, wykonania w duchu estetyki usterek, realizacje odwołujące się do nurtu ambient/drone music, autorskie łączenie dźwięku z obrazem podczas koncertów, specyfikę architektury miejsca wystąpień.
Kurator: Marcin Olejniczak